Semináře

    Semináře jsou kocipováy jako zpracování 12  kategorií , které definoval Dr Alex Loxd jako oblasti, jenž v sobě zahrnují řešení téměř  všech fyzických i psychických nemocí a problémů týkajících se vztahů a kariéry. Jedná se např. o kategorie Neschopnost odpouštět, Láska, Radost, Klid, Trpělivost, .......

    V rámci semináře je každé kategorii věnována 1 hodina.

    Na jednotlivých hodinách nejdříve shlédneme video  Dr. Alexe Loyda k dané lekci, najdeme související emoce a Tvrzení zaměřená na pravdu a po aplikaci Univerzálního kódu na daný problém  budeme mít čas na sdílení pocitů a emocí. Zadáme si úkoly na další hodinu.
Práce ve skupině zesiluje léčivou energii  a sdílené zkušenosti jsou obohacením pro všechny zúčastněné.

Před seminářem
     - je potřeba si přečíst knihu Léčebné kódy (minimálně kapitoly 9 - 11).
     -  zpracovat test  Hledač záležitostí srdce (viz. níže*).  Po ukončení semináře si test vypracujete znovu a porovnáte si výsledky.

K účasti na semináři potřebujete - příručku účastníka (bez ní nelze seminář absolvovat),  pohodlný oděv, psací potřeby a dostatek pití.

Na závěr semináře obdržíte osvědčení o absolvování .

                                                                    Termíny a přihlášky na semináře.    O mně

* Unikátní Hledač záležitostí srdce (The Healing Codes - Heart Issues Finder)  najdete na stránkách Léčebných kódů. Tento test vám  odhalí směry a kategorie, na které byste se měli soustředit při práci s Léčebnými kódy . Před vlastním vyplněním testu, který je v angličtině, si můžete stáhnout překlad otázek uvedený na stejné stránce. Po vyplnění testu okamžitě dostanete zprávu s výsledky v rozsahu 10-15 stran v angličtině. Zprávu si musíte vytisknout.

Na Vašich problémech můžeme pracovat i medotou Kineziologie One Brain.